Ang pagdating ng espanyol


Mula Pueblo Naging Municipalidad Nilagdaan ni Pangulong Manuel L.

Quezon noong Agosto 19, 1938 ang Executive Order No.

158 na nagsasaad ng paghihiwalay ng Angono sa Bayan ng Binangonan. 158: COMMONWEALTH OF THE PHILIPPINESMalacanang Palace Manila By the President of the Philippines: EXECUTIVE ORDER NO.

ang pagdating ng espanyol-45

Ang mga sumusunod na bagamat hindi mga taga-Angono na lumaban din sa Bataan bilang mga USAFFE ay pinili na ring manirahan sa Angono: Francisco Castillo, Agustin Panlibuton, Juan Claor, Elias C. Ang mga USAFFE na ito na galing sa Angono ay nakasama ang mga totoong bayani.

Ginawa nila ang kanilang magagawa para sa kanilang mga kababayan sa buong bansa.

Nakatala rin ang bilang ng pamilya (753), own house and lot (358), own house only (388), own lot only (4), concrete house (1), strong materials (27), light materials (49), mixed strong and light (276), with radio (22), electric light (321), petroleum light (362), artesian water (516), surface water (12), rain water (223), not reported (72).“There were yet no sixth and seventh grade classes in Angono in 1939. Ang kasalukuyang munisipyo ay itinayo noong 1957 nang si Mr. Ang teritoryong inilaan lamang sa bagong gusali ng munisipalidad ng Angono ay nakasaad sa Torrens Title No._____, bahagi ng orihinal na Hacienda y Estancia de Angono. Sa paghiwalay ng Angono sa Binangonan, si Emilio de la Paz (N) sa suporta ni Quezon (N) at Rodriguez Sr. Lara na isang Democrata, lahat ng nahalal sa Municipal Council sa Angono noong 1939 ay mga Nacionalista. Kumpara sa mga Hapon na bagamat kalapit ng Pilipinas ay malaking banta sa ekonomiya at nakagawian na ang maka-Kristiyano at demokratikong pamumuhay ng mga Pilipino, pinili ng mga Pilipinong pumanig sa Estados Unidos na noon ay siyang sentro ng depensa ng pandaigdigang demokrasya.

However, according to the Bureau of Census and Statistics, the following number of students from Angono were enrolled in that year, which could only mean that majority of them were studying in schools of Manila and other neighboring towns: First Grade (156), Second Grade (203), Third Grade (227), Fourth Grade (239), Fifth Grade (65), Sixth Grade (52), Seventh Grade (53), First Year Hi. Katulad sa nakatala sa Bureau of Census and Statistics, ang lupang nakalaan sa bagong gusali ng munisipyo ng Angono ay ang: Kaugnay ng nabanggit na baryo, walang nakakaalam na may ganoong tawag sa Angono. (N) ay nahalal na Representante ng Ikalawang Distrito ng Rizal laban kay Lorenzo Sumulong na anak ni Don Juan na kahit kailan ay hindi natatalo sa halalan sa Angono, isang Democrata, na nakakuha lamang ng tatlumpu’t walong . Ang mga sumusunod ay itinalagang opisyales ng Angono noong 1940 na nakatala sa Palatuntunan ng Pista nang taong iyon: Mr. Ang resolusyon bilang 115 na ipinalabas ng Sa labanang iyon ng magkaibang panig ng pandaigdigang ideolohiya, ang kasaysayan ng Angono ay binalot ng pawis, luha at dugo ng marami niyang anak na nagtanggol sa Bataan at Corregidor, gayundin sa iba’t ibang aktibidad ng mga gerilya laban sa pananakop ng mga Hapones. Villaluz, bilang Chief of Staff ng 21st Division, USAFFE, sa ilalim ni General Mateo Capinpin, ang unang nagtungo sa larangan na mula sa Angono.

Ang mga distritong kilala sa Angono ay ang Itaas, Ibaba, Ibayo at Likod Kawayan. Isa pang katutubo na mula sa Angono, si First Lieutenant Eugenio G. 01620, ay nagtapos sa Philippine Military Academy sa Baguio noong 1938.